Ikkje naturleg med tursti på Leine-Voldsund

Fleire forhold talar for at det er fortau, og ikkje tursti, som trengst på strekninga Leine-Voldsund.

IKKJE KONFLIKTFRITT: På Leine-Voldsund må i alle fall eitt bygg rivast for å realisere eit fortau, og fleire plassar er vegen så smal at det vil vere nødvendig med vegomlegging.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Slik konkluderer avdelingsleiar Ole Magne Rotevatn etter samtalar han har hatt med Statens vegvesen om forenkla løysing med tursti på den smale og trafikkfarlege vegstrekninga på Leinøya.