Fire skal konkurrere om rådhustilbygg i Fosnavåg

Fire skal konkurrere om oppdraget med å føre opp eit tilbygg til Herøy rådhus.

BAK RÅDHUSET: Tilbygget med politistasjon er tenkt oppført rett bak rådhuset i Fosnavåg.  Foto: Skisse Herøy kommune

Nyhende

Herøy kommune har teke imot fire søknader om prekvalifisering til tilbodskonkurranse om oppføring av tilbygg til Herøy rådhus. Alle fire er kvalifiserte.