Startskot for nytt prosjekt på Sandsøya/Voksa:

– Vi vil bidra til vekst og tilflytting

Målet er vekst på nær sagt alle område. Eit nytt prosjekt med innleigde Liz Rekve i spissen er sett i gang på Sandsøya/Voksa.
Nyhende

– Eg fall pladask for denne plassen straks eg kom hit, sjølv om eg vart møtt med vedvarande regn. Grunnlaget for vekst her ute er mykje større enn for mange andre bygder eg har jobba med.