Sjå kva eigedomar på Ytre Søre Sunnmøre som skifta eigar i juni

Nyhende

Herøy

Koparstadvegen 149 (Gnr 3, bnr 25) er overdrege for kr 1.200.000 frå Ove Johan Kopperstad til Adrian Muren (31.05.2019).