Smil og gjensynsglede då Riksantikvaren kom på besøk:

Alterskapet frå Sande fekk fagfolka i Oslo til å måpe av begeistring

Sju konservatorar i Oslo har arbeidd med renoveringa av det gamle alterskapet frå Sande kyrkje. Undervegs har jamvel KRIPOS vore hyra inn for å prøve å avdekke maleria sine hemmelegheiter.

Her finst det detaljar som har fått oss til å måpe

Kjersti Ellefsen/Riksantikvaren
Nyhende

Forskar og marlerikonservator Tone Marie Olstad frå Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har leia arbeidet, i regi av Riksantikvaren.