Fotballtrenaren er framleis sikta - skal ha delt framstillingar av seksuelle overgrep mot born

Fotballtrenaren som er busett på Søre Sunnmøre er framleis sikta. Men siktinga mot mannen er endra.

SUNNMØRE TINGRETT:   Foto: Stig Vågnes

Nyhende

Som meldt i går kveld er fotballtrenaren ikkje lenger sikta for seksuell omgang med eit born mellom 14 og 16 år. Men mannen er framleis sikta for seksuelt krenkande åtferd mot born under 16 år. I tillegg er han sikta for å ha delt framstilling av seksuelle overgrep mot born.

Det opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK, som først omtala saka. Ho seier at grunnen til at siktinga no er endra, er nye opplysningar som har kome fram under avhøyr av mannen.


Fotballtrenaren er lauslaten – ikkje lenger sikta for seksuell omgang med mindreårige

Mannen som er busett på Søre Sunnmøre, og som har vore vareteksfengsla sidan torsdag, blei laurdag ettermiddag lauslaten etter avhøyr.

 

Den aktuelle mannen vart pågripen torsdag ettermiddag, og seinare varetektsfengsla med brev- og besøkskontroll i fire veker. Det vart då opplyst at mannen gjennom si rolle som fotballtrenar er i posisjon til å påverke vitne, og dermed også øydelegge bevis i saka.


Fotballtrenar fengsla, mistenkt for seksuell omgang med mindreårige

Ein fotballtrenar som er busett på Søre Sunnmøre er varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod. Han er mellom anna sikta for seksuell omgang med born.

 

– Det er ikkje lenger fare for at bevis kan gå tapt og mannen blei difor lauslaten, seier Ulstein til nrk.no.

Til NRK seier mannen sin forsvarar, Jørund Knardal, at fotballtrenaren nektar for å ha gjort det han no er sikta for.