Grønt lys for Teigebogen

Fylkesmannen trekker motsegna mot rorbu- og hytteplanane på Teigebogen.

Teigebogen: Reguleringsplanen for fritidsbustader på Teigebogen kan no godkjennast etter at Fylkesmannen har bestemt seg for å trekke motsegna. 

Nyhende

Fylkesmannen er ikkje lenger noko hindring for at grunneigarane på Teige skal kunne realisere planane sine for Teigebogen fritidsanlegg.