Gledeleg framgang for verfta i Sande

Verftsnæringa generelt har slite i motbakke sidan offshorekrisa inntrefte for nokre år tilbake. Likevel finst det fleire teikn til lysning. I tillegg finn vi nokre som ikkje har vore kriseråka.

Larsnes Mek. Verksted onsdag 26. juni 2019.   Foto: Endre Vorren

Nyhende

Eitt verft som har vore atypisk, er Larsnes Mek. Verksted. Dette verftet har hatt fulle ordrebøker i fleire år. I tillegg har dei tent pengar. Her har det stort sett gått i brønnbåtar og fiskefartøy.