Gir løyve til gangbrua

Kystverket seier ja til etablering av gangbru mellom Vågsholmen og Fosnavåg sentrum.

Bru  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Kystverket ser at gangbrua over sundet i ytre Fosnavåg i periodar vil hindre og skape vanskar for ferdsel og kanskje også tilflot i området.