Klagar på vedtak om molo på Leine:

Fylkesmannen ikkje til å rikke

Fylkesmannen er ikkje til å rikke når det gjeld moloplanane til Marken marina på Leine.

RUVANDE: Eit moloanlegg framfor desse nausta vil stå fram som omfattande og ruvande og avgrense ålmenta sin tilgang til strandsona, meiner Fylkesmannen. Foto: Bjørnar T. Sævik  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Vi vil peike på at moloanlegg kan avstengast for ålmenta dersom eigarane ønskjer det

Helge Mogstad
Nyhende

Ikkje overraskande har Fylkesmannen levert inn klage på vedtaket der maritim og teknisk komite gav dispensasjon for oppføring av den omstridde moloen på Leine.