Hvordan takler vi det flerkulturelle samfunnet?

Hvilke utfordringer og muligheter gir det flerkulturelle samfunnet oss i yrkeslivet?

For­fat­ta­ren: Va­nes­sa Sol­haug (17) frå Fos­na­våg (opp­hav­leg frå Lar­vik). 

De flerkulturelle arbeidstakerne gir Norge mulighet til å møte landets behov for arbeidskraft i både helse og oppvekst- og sosialsektoren, og i mange andre yrker.

Nyhende

Både i oppvekst-, helse- og omsorgsyrker i Norge kan flerkulturelle og flerspråklige arbeidstakere by på utfordringer. Dette kan handle om misforståelser på grunn av manglende språkforståelse og kulturelle forskjeller, noe som kan gjøre det vanskelig å forstå reglene på norske arbeidsplasser. Væremåte, matkultur, tradisjoner osv. kan også resultere i konflikter om det ikke blir kommunisert om dette på riktig måte. Om verken nordmenn eller de flerspråklige er åpne for å se muligheter i vår forskjellighet, kan det være en kilde til negative møter. Manglende kunnskap om det som er vanlig i de forskjellige kulturene kan føre til misforståelser og konflikt. Et eksempel på dette kan være en mann fra Sør-Amerika som hadde avtalt å møte noen kollegaer på arbeidsplassen og som kom en halvtime for seint. Han følte seg uvelkommen da han kom fordi de andre nok var irritert fordi han kom for seint. De trodde sikkert at han ikke ville komme i det hele tatt. Hadde han visst at i Norge er det vanlig å komme til tiden, hadde han skjønt reaksjonen til de andre da han kom for seint. På samme måte kunne de norske tatt imot ham på en vennligere måte om de hadde visst hva som var vanlig i hans kultur. Det er viktig med formidling av kunnskap om vår kultur og at en gir veiledning slik at det blir lettere å tilpasse seg norsk kultur.

I forhold til barn, unge og brukere som er fra andre kulturer, kan det være en utfordring å gi dem et godt miljø der de får lære norsk språk og kultur. For å klare det, trenger de ansatte å ha god kunnskap


og inkluderende holdninger. Dette vil lettere skape en god relasjon, noe som vil gi bedre motivasjon til å lære norsk språk og norsk væremåte. Dette vil igjen hjelpe oss alle til å fungere bedre sammen.

Nordmenn kan ha negative holdninger til de flerkulturelle, og det gir utfordringer på en arbeidsplass, som f.eks. allianser, utstøting, lite samhold, dårlig kommunikasjon osv. Dette vil selvsagt påvirke miljøet og brukerne. På samme måte kan de flerkulturelle på en arbeidsplass ha negative holdninger til norske regler, kultur og væremåte.

Fordommer og diskriminering er ofte en utfordring. Her er det viktig at hver enkelt blir bevisst egne holdninger. Spesielt på en arbeidsplass er det viktig at alle jobber med å kunne bidra med inkluderende holdninger.

Muligheter:

Åpenhet og lyst til å lære av hverandre slik at en får kunnskap om hverandre er med på å utvikle forståelse, toleranse, empati, omsorg og respekt. Får en til dette, vil det gi positive opplevelser/møter selv om vi er forskjellige. Om alle på en arbeidsplass greier å signalisere og kommunisere at mangfold er en ressurs, vil det kunne bidra til at alle føler seg inkludert.

For nordmenn kan møte med de flerkulturelle bidra til en unik kjennskap til andre språk, religioner og tradisjoner som kan berike oss. Vi kan f.eks. invitere de flerkulturelle til å ta med sin tradisjonsmat på et personalmøte. Dette vil bidra til ny opplevelse for de norske og til å gi de flerkulturelle en følelse av verdi på arbeidsplassen.

De flerkulturelle arbeidstakerne gir Norge mulighet til å møte landets behov for arbeidskraft i både helse og oppvekst- og sosialsektoren, og i mange andre yrker. Det at nordmenn kan lære av ansatte fra andre kulturer, vil gjøre oss bedre rustet til å møte brukere som kommer fra andre land.

Til slutt minner jeg om at det viktigste i møte med mennesker fra andre kulturer enn din egen er å vise respekt, både for deg selv med din kultur, og for andre med sin kultur.