Vestvang vann skulebokkontrakten

Vestvang Bokhandel er utpeika til å levere skulebøker og læremateriell til Herøy kommune etter å ha vunne konkurransen som kommunen lyste ut for det komandes skuleåret.

VESTVANG:   Foto: Jann Flatval

Nyhende

Den andre tilbydaren, BS Undervisning, låg litt høgare enn den lokale bokhandlaren i pris. Frå den tredje leverandøren som blei invitert til å vere med på konkurransen kom det ikkje noko tilbod.


Inviterer til avtale om kjøp av skulebøker

Herøy kommune inviterer til konkurranse på innkjøp av skulebøker for skuleåret 2019/2020.Herøy kommune inviterer lokalt næringsliv til dialogmøte:

Kommunen vil handle lokalt

Den mykje omdiskuterte saka om lokale innkjøp av skulemateriell var oppe i formannskapet tysdag.