Håvard Haanes om samanslåinga med Evotec AS:

Brimer-satsinga held fram

Samanslåinga mellom Entec Group AS og Evotec vil ikkje ha stor innverknad på Kvamsøy- bedrifta Brimer AS, som er eit av driftsselskapa i fyrstnemnde. Håvard Haanes forsikrar om at dei framleis skal satse ved Brimer på Kvamsøya.

Brimer har vore heldige dei siste året i forhold til marknaden.

Håvard Haanes (Konsernsjef i Entec Group)
Nyhende

I førre veke blei det kjent at Entec Group AS, der Kvamsøy-bedrifta Brimer AS er eit av driftsselskapa, har inngått ein intensjonsavtale om å slå seg saman med Evotec.