Nerlandsøybru-alternativet til Herøy blei samrøystes vedteke i samferdsleutvalet:

- Dette lovar bra

Det var ein lukkeleg Herøy-ordførar som i dag ringde Vestlandsnytt for å fortelje at samferdsleutvalet i Møre og Romsdal samrøystes har gått inn for Nerlandsøybru-alternativet som Herøy kommune har regulert.

NYE NER­LANDS­ØY­BRUA: 3D-skis­se av brua og ve­gen over Søre vau­len, sett mot nord.  Foto: Planomtale

Nyhende

- Dette lovar bra. Eg fekk tilbakemelding frå Charles Tøsse (H) i dag om at samferdselsutvalet no vil gå laus på å bruarbeidet i tråd med den reguleringa som kommunen har gjort. Dette er strålande, då det blir lettare å jobbe med relevante grep for å redusere kostnadane, seier Arnulf Goksøyr (H).