Eksplosiv vekst for Bass Brothers så langt i 2019: - Vi «bjudar» på der det trengst

– Aukar ein omsetjinga med fire prosent, skal ein vere happy. Aukar ein med 20 prosent, skal ein vere superhappy. Men når ein når 62 prosent, har ein eit problem.

Bass Brothers: Spe­si­a­li­se­ring er ein av grun­na­ne til at den Fos­na­våg-ba­ser­te bilstereforhandlaren no ser ut til å gå frå åtte millionar i omsetjing i 2018 til 12–14 mil­li­o­nar i 2019. – Det er gans­ke spe­si­elt og vi er kla­re for å løf­te be­drif­ta vi­da­re, sei­er ei­gar og dag­leg leiar Fro­de Sævik. Her ser vi han (til høgre) sam­an med Sti­an Ben­dal (di­gi­tal ut­vik­lar) og ny­til­sett Jonathan Sævik (lo­gi­stikk- og la­ger­an­svar­leg). Den fjer­de til­set­te i bu­tik­ken er Joar Øde­gård (ik­kje på bil­de). Han er mark­nads­fø­rings­an­svar­leg og gra­fisk ut­vik­lar. 

Vi «bjudar» på der det trengst.

Frode Sævik
Nyhende

Frode Sævik flirer litt i det han ser over salsstatistikken for bedrifta dei siste månadane. For kven skulle trudd, i vesle Fosnavåg, at ei nisjebedrift som Bass Brothers skulle oppleve ein så eksplosiv vekst. Så langt i år har nemleg nettbutikk-salet, kombinert med utsalet lokalt, sytt for 62 prosent omsetningsauke for Sævik og dei tilsette.