Bjarne Kvalsvik og Folkelista med gravplasslovnad

Ordførarkandidat for Folkelista, Bjarne Kvalsvik, seier at partiet no ynskjer å gi garantiar om at Grønhaugen ikkje blir alternativ for ny gravplass i Herøy.

Bjarne Kvalsvik: – Eg forstår dei buande i Grønhaugen blir frustrerte over gravplassdebatten, seier Kvalsvik. No vil han love at ein ny gravplass i Grønhaugen blir uaktuelt så sant han kjem i posisjon til å hindre det etter kommunevalet i haust. Han håpar også at dei andre lokalpolitikarane henger seg på denne lovnaden. 

Nyhende

– Vi har diskutert saka i partiet, og vi har kome fram til at det blir heilt meiningslaust å skulle legge ny gravplass inn i eit bustadområde som Grønhaugen. Vi må finne eit anna alternativ, seier Kvalsvik.