Kristin Sørheim (Sp) og Charles Tøsse (H) med gladmelding om Nerlandsøybrua:

- Kan gjennomførast i den ønska traseen

Leiar i samferdselsutvalet Kristin Sørheim (Sp) og utvalsrepresentant Charles Tøsse (H) meiner no at ny Nerlandsøybru kan bli gjennomført i den ønska traseen som Herøy har valt og at alternativet med parallell bru kan leggjast vekk.

Nerlandsøybrua  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

I ein mail til Vestlandsnytt, signert Charles Tøsse (H) og Kristin Sørheim (Sp), ser det no lysare ut for Nerlandsøybrua. Den siste veka har vore eit turbulent kapittel for det omsnakka bruprosjektet, spesielt då fylkesrådmannen i Møre og Romsdal måndag rådde til at ny Nerlandsøybru blir bygd rett nord for eksisterande bru. Dette var samtidig ei fråråding av det regulerte brualternativet over småbåthamna, som er det alternativet Herøy har jobba med å få regulert dei siste seks åra. I ein intern mail kom det også fram at politikarane ynskja å kutte ytterlegare 70 millionar frå eit heilt nytt uregulert brualternativ.