Vil ha rute 01 opp i samferdselsutvalet

Charles Tøsse og Høgre ber om at situasjonen i ferjerute 01 kjem opp i samferdselsutvalet.

Rute 01:   Foto: Vestlandsnytt arkiv

Nyhende

– Ferjekaier kan vere i fare for å kollapse, med dei utfordringane det kan medføre, skriv Tøsse i ein e-post til samferdselssjefen.