Gunn Urke Remøy endra meining om vindkraft

Starta kampanje frå sofaen

– Eg var i utgangspunktet positiv til vindkraft. Men så byrja det å dukke opp nokre utrivelege fakta ...

«Godt le­vert»: Ini­ti­a­tiv­ta­kar Gunn Urke Rem­øy sen­de inn dei 348 un­der­skrif­te­ne ti Her­øy kom­mu­ne tors­dag. Ord­fø­rar Arn­ulf Goks­øyr stod for den reint sym­bols­ke mot­takin­ga. Han er el­les heilt ei­ning i at vind­kraft ik­kje har noko å gje­re på Sunn­mø­re. 

Eg har ikkje tru på vindmølleturisme

Arnulf Goksøyr
Nyhende

Det seier Gunn Urke Remøy, som står bak underskriftskampanjen «NEI til vindkraft i Herøy». Torsdag kunne ho overlevere 348 gyldige underskrifter til Herøy kommune.