Også Telenor aukar fart og pris

Det er ikkje berre Tussa som aukar farta og kostnaden med breiband.
Nyhende

Nyleg skreiv vi om ein Tussa-kunde som var forarga over at abonnementet var utvida, både kapasitets- og prismessig, utan at han kunne gjere noko med det.


Stussar på det etiske rundt tvungen produktutviding:

– Har Tussa lov til dette?

Konrad Lillebø er ein av fleire breibandkundar som stiller spørsmål ved Tussa si tvungne produktutviding.


No syner det seg at Telenor gjer noko liknande. Frå 1. juli må kundane betale 40 kroner meir i månaden for breiband.

– Som plaster på såret set Telenor opp farta på nokre av breibandabonnementa. Prosentvis vil dei som har dei lågaste hastigheitene få mest, heiter det på nettstaden tek.no.

Telenor sitt 50/50-abonnement vert skrudd opp til 75/75. Bakgrunnen med oppjusteringa vert forklart med «det sugande behovet for god kapasitet på heimenettet», med andre ord det kundane spør etter av fart.