Ikkje støtte til matmanifestet

Illustrasjon: Pengar  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Søre Sunnmøre matmanifest er ikkje tilrådd støtte frå fylket sine rekrutterings- og kompetansehevingsmidlar.