Samanslåinga til nytt kvalifiseringssenter for innvandrarar i Herøy fungerer godt:

– Samarbeidet går enklare

Over nyttår vart internasjonal skule og flyktningtenesta i Herøy samorganiserte under oppvekstavdelinga. Eit halvår seinare er dei tilsette samde i at fusjonen har vore ein suksess.

Kvalifiseringssenter for innvandrarar: Dei tilsette i dei to kommunale tenestene trivast med å no vere ei større fellesavdeling. F.v.: Kari Sissel U. Torvik, Elisabeth Frøystad Husøy, Bodil Leinebø, Kristoffer Nærø Ytterland, Greta Kvalsvik, Pilar Moltu og Mona Hammer. 

Nyhende

– Ja, her har vi det kjekt i lag, seier Kari Sissel Torvik, og får bekreftande nikk ifrå resten av gjengen som sit samla rundt bordet.