– Dette var skuffande

Forsøket frå lokalt hald om å få vegvesenet til å byggje den nye Jensholmbrua med gangveg, fall i fisk.
Nyhende

– Eg sit akkurat no og skriv ei tilbakemelding til Herøy kommune og andre instansar som har vendt seg til oss om denne saka. Det blir ikkje bygt gangveg i tilknyting til denne brua når arbeidet startar.