Rasande lokalbefolkning og provoserte lokalpolitikarar:

– Å byrje med noko nytt sprell er heilt uaktuelt!

Onsdag ettermiddag samla over 80 personar seg spontant for å demonstrere mot det faktum at fylkesrådmannen no rår frå å gå for Nerlandsøybru-alternativet som Herøy kommune har regulert og samrøystes vedtatt.
Nyhende

– Den einaste kommentaren eg har som grunneigar er at det berre er eitt alternativ som er aktuelt, og det er det som er regulert.