Søkjarar til tre rektorstillingar i Sande

Vi har henta inn søkjarlistene til tre rektorstillingar i Sande som nyleg har vore utlyste.

GURSKEN SKULE: Det har kome tre søknader på den ledige rektorjobben ved den kombinerte barne- og ungdomsskulen. 

Nyhende

Til saman har kommunen fått sju søkjarar til dei tre stillingane.