Frivilligsentralen vil bli kommunal

Komite for kultur og næring i Herøy vil torsdag drøfte om Frivilligsentralen skal innlemmast i den kommunal drifta.

KOMMUNAL: Frivilligsentralen har sidan i fjor vår halde til på Herøy kulturhus. Her frå nyopningsmarkeringa med mykje folk til stades. 

Nyhende

Utgangspunktet for saka er ein førespurnad frå styret i Frivilligsentralen etter at dei nasjonale krava om frivilligsentralar har falle bort. Dette har også endra den finansielle situasjonen for frivilligsentralane.