Nerlandsøybrua:

Fylkesrådmannen vil forkaste Herøy si bruløysing og kjem med ny tilråding

Fylkesrådmannen finn pengar til kortare og rimelegare bru til Nerlandsøya.
Nyhende

Fylkesrådmannen rår til at ny Nerlandsøy bru blir bygd rett nord for eksisterande bru, og frårår samtidig det regulerte brualternativet over småbåthamna.