Folk snakkar framleis om hendinga:

75 år sidan det store smellet

1. juni 1944 skjedde ein av dei mest dramatiske hendingane under andre verdskrig her til lands, på fjorden like aust for Kvamsøya.

Det var særlig unge piker som fikk sjokklignende skader

Distriktslækjar Sollie
Nyhende

Det var denne første junikvelden for 75 år sidan det tyske frakteskipet «Hans Leonhardt», fullasta med ammunisjon, eksploderte. Det skjedde etter eit velretta flyangrep frå britisk side.