Stussar på det etiske rundt tvungen produktutviding:

– Har Tussa lov til dette?

Konrad Lillebø er ein av fleire breibandkundar som stiller spørsmål ved Tussa si tvungne produktutviding.
Nyhende

Fiberkundane til Tussa opplever no at produktet vert utvida. Farta går opp. Med denne endringa fylgjer også ein prisauke på Tussafiber.