Frank Roy Moltu (Sp) om avhendinga av fiskerihamnene: – Har ein sjekka legaliteten?

Frank Roy Moltu stilte ordføraren eit grunngjeve spørsmål om kor vidt kommunen og fiskarane sine interesser er varetekne når Sandebukta fiskerihamn no kan ende opp i private hender.
Nyhende

Etter at Kystverket fekk i oppgåve å avhende dei fiskerihamnene som blir vurdert til å ikkje vere næringsaktive, har det i fleire år vore usikkerheit rundt fem fiskerihamner i Herøy. Men i mars gjekk kommunestyret inn for å kjøpe Runde, Kopperstad, Bøvågen og Skorpa fiskerihamner. Framtida til den siste, Sandebukta hamn, er derimot framleis usikker, ettersom kommunestyret med knappast mogleg margin sa nei til kjøp. I desse dagar blir hamna tilbode til private lag og foreiningar, og fleire fiskarar fryktar at dei ikkje lenger kan nytte seg av hamna.