Ber vegvesenet vise handlekraft

Statens vegvesen vil ikkje at mjuke trafikantar skal ferdast på strekninga mellom Jensholmen og Nautøya.

JENSHOLM: Vis handlekraft, er Kåre Jensholm si oppmoding til vegvesenet. 

Nyhende

Dette stiller Kåre Jensholm seg undrande til og viser til at fleire tusen gåande og syklande ferdast på denne strekninga i løpet av eit år.