Gir ikkje opp å få nyare ferje

Trass i at fylket si samferdselsavdeling vender tommelen ned, gir ikkje Sande kommune seg.

Utne: Den­ne fer­ja er fire år, medan 77-mo­del­len MF Kvam run­dar 42 år. Blir det skif­te?  Foto: Harald Sætre

Nyhende

Idèen om å få ei nyare ferje i Larsnes-sambandet frå nyttår, er fullt gjennomførbar, meiner ordføraren.