Jordbruk på Skare i over 3.000 år

Det har vore jordbruk på Skare sidan yngre bronsealder, slår fylkeskultursjefen fast.

Skare: Her har det vore drive jordbruk i meir enn 3.000 år.  Foto: googlemaps

Nyhende

Ei fråsegn etter arkeologiske registreringar føreteke to ulike stadar på Skare konkluderer med at fylkeskommunen vil opne for ein dispensasjon, etter at det er gjort nokre funn under torva.