Godkjende detaljreguleringsplanen for Nerlandsøybrua:

– Er eigentleg ein milepåle

Det var med store smil kommunestyrerepresentantane i Herøy godkjende detaljreguleringsplanen for Nerlandsøybrua. Samtidig byrja diskusjonen om trafikktryggingstiltak og fartsgrense.
Nyhende

Utviklingsleiar Ole Magne Rotevatn presenterte først endringane i den nye planen. Han kunne fortelje at det er gjort nokre mindre endringar med tanke på kai- og næringsareal, samtidig som det har blitt teikna inn ein støyskjerm.