Ein venta nedgang for Fjord1 i første kvartal

Fjord1 melder om stabil drift i første kvartal, men med ein venta nedgang i omsetnad og resultat samanlikna med 2018. Selskapet har også starta opp fire nye ferjekontraktar i løpet av første kvartal.

GISKØY: Er ei av dei tre nye ferjene i sambandet Hareid-Sulesund. Ho og søsterskipet "Suløy" har blitt levert til Fjord1 i første kvartal 2019.   Foto: Stig Breidvik

Nyhende

Fjord1 fekk eit resultat før skatt på 18 millionar kroner i første kvartal av ein omsetnad på 640 millionar kroner. Nedgangen i omsetnad og resultat samanlikna med 2018 er som venta og skuldast avvikling av tre trafikktunge samband i 2018, oppstart av to nye samband, samt førebuing til oppstart av totalt ni nye samband som Fjord1 skal operere frå 01.01.2020, heiter det i ei pressemelding.

Vidare heiter det at drifta i første kvartal er gjennomført etter plan med ein driftsregularitet på 99,82%.

Administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, omtalar 2019 som eit spesielt år for Fjord1.

– Som tidlegare annonsert vil 2019 bli eit spesielt år for Fjord1 med særs høg aktivitet og med førebuing til oppstart av nye anbodskontrakter i 2020 med krav til låg- eller nullutslepp og miljøvennlege fartøy. Det er gledeleg å sjå at vi er godt i gong med å elektrifisere flåten vår. I 2018 tok vi imot sju el-nybygg. Vi har tatt levering av to fartøy så langt i år, og planlegg å ta levering av ytterlegare 14 fartøy i 2019. Frå 2020 vil Fjord1 operere meir enn 30 elektriske fartøy, seier Neteland i pressemeldinga.   

Selskapet har samtidig passert ein viktig milepåle innanfor reiselivssatsing ved stifting av Vy Fjord1 Reiseliv AS i samarbeid med Vygruppen AS, heiter det.