Gledeleg nyheit for tobisflåten: Auka kvote og høge prisar

Tobisbåtane får både fiske meir og får betre betalt enn det dei fekk i fjor.
Nyhende

I utgangspunktet var årets norske tobiskvote sett til 55.000 tonn. No har Havforskarane meir enn dobla årskvoten slik at Norge i år kan ta heile 125.000 tonn. Auken blei gjort på bakgrunn av tobistoktet som nyleg blei gjennomført av herøybåten Eros.