Kommunestyret krev gang- og sykkelveg:

– Heilt meiningslaust utan gangveg

Kommunestyret i Herøy reagerte kraftig då Bjarne Kvalsvik (Folkelista) fortalde om Statens vegvesen sine planar for Jensholmbrua.
Nyhende

Som omtala i fredagens Vestlandsnytt ynskjer Statens vegvesen å erstatte dagens bru med ei tilsvarande bru. Det vil seie ei bru utan tilhøyrande gang- og sykkelveg. I same artikkelen uttalar Bjarne Kvalsvik at det vil vere ei svært lite framtidsretta løysing, spesielt med tanke på at brua er viktig i regional og lokal reiselivssamanheng.