Nedslåande signal om ny ferje

Tanken om ei nyare ferje på Larsnes-sambandet har fått skot for baugen.

Utne: Norled har ytra ønskje om å la denne ferja ta over for Kvam. 

Nyhende

På onsdagens møte i samferdselsutvalet orienterte administrasjonen om saka etter eit spørsmål frå Bjarne Kvalsvik.