Mattilsynet: «– Klagesaka tek eit års tid»

MOWI og Sande kommune har laga felles utspel til Mattilsynet.

Mowi Sande: Kan gå ei stund før eit nytt, planlagt anlegg blir sett i drift. 

Nyhende

Søknaden om etablering av eit matfiskanlegg på Voravika i Sande fekk i oppløpsfasen uventa skjer i sjøen. Mattilsynet gav nemleg avslag, mellom anna med vising til nærleiken til skipsleia.