Avsløring

Når store verksemder og institusjonar finn ut at dei skal skifte namn, har det ein tendens til å skjere seg.

Logo: Namnebytet kostar om lag 280 millionar kroner. 

Det går ad undas om vi ikkje skiftar namn, ropte han høgt inn i øyra på sjefen.

Nyhende

Eg kan no avsløre kva som hende då NSB vart til VY. Eg vil understreke at mange av opplysningane er forma i mitt eige hovud, elles hadde ikkje denne artikkelen vore mogleg å skrive. Med det vil eg også fråskrive meg eventuelle injuriesøksmål. Men som det heiter i mediespråket, dette er det vi har grunn til å tru: