Jensholmbrua blir utan gangveg:

– Lite framtidsretta!

Bjarne Kvalsvik meiner mange har sove i timen når den nye Jensholmbrua vert bygd utan gangveg.

Jensholmbrua: – Å byggje denne brua opp igjen utan å tenkje på mjuke trafikantar, i eit område som er i hjartet av det vi har innan reiseliv i Herøy, er som å gå baklengs inn i framtida. Her er det mange som har sove i timen, kommenterer samferdselspolitikar Bjarne Kvalsvik. 

Brua er viktig i lokal og regional reiselivssamanheng

Bjarne Kvalsvik
Nyhende

Fylkespolitikaren tok opp saka som eit spørsmål til administrasjonen då samferdselsutvalet hadde møte denne veka.