Samrøystes ja til ny omstridd molosak i Herøy:

Trassa Fylkesmannen igjen

-Etter mitt syn burde Fylkesmannen ha vore flinkare til å sjå seg rundt i terrenget i staden for berre å studere bilde og kart.
Nyhende

Det seier Idar Tarberg etter at MT-komiteen i Herøy nok ein gong har snudd ei negativ tilråding om til eit positivt vedtak.