Planane klare for Kleivaneset

Kleivaneset seglar opp som det nye sentrums- nære bustadområdet i Fosnavåg.

TERASSEBLOKKER: Tyngda av nye bueiningar på Kleivaneset blir arrangert som terrasseblokker. 

Nyhende

Helge Kvalsvik er no klar med eit forslag til detaljreguleringsplan for Kleivaneset. Planen legg til rette for nye bustader med tilhøyrande småbåtanlegg, samt friområde og badeområde og ny veg langs sjøen.