Sande kommune møte Insula-leiinga:

– Har konstruktiv dialog om fabrikken i Gjerdsvika

Partane hadde eit konstruktivt møte på Gardermoen, men alvorsgraden er framleis like stor for Maritim Food si framtid i Gjerdsvika.

Eg meiner det var ein positiv samtale med utsendingane frå Sande.

Sigvald Rist
Nyhende

Måndag møtte Sande kommune leiinga i Insula AS på eit møte der den uvisse situasjonen til Maritim Food AS vart drøfta.