Sandsøy-bedrift fekk ufrivillig delvis status som naturreservat:

Vann langdryg grensesak

Sandsøy Servicebåt er bra nøgde med vedtaket, men ikkje med prosessen. Etter fem års grensetvist skar Miljødirektoratet gjennom, og kritiserer samstundes Fylkesmannen.
Nyhende

– Klok av skade vil vi likevel ta eit atterhald. Vi vil nemleg sjå dei endelege grensemerka før vi kan slå oss heilt til ro.