No blir gravplassanalysen lagt ut til offentleg ettersyn:

– Vi burde gjere meir

Rådmannen er førebudd på at etablering av gravplass kan skape konfliktar mellom kommunen og innbyggarane, og vil gi innbyggarane fire veker på å kome med innspel. Ikkje nok, meiner Jens Terje Johnsen (Ap).

JENS TER­JE JOHNSEN: Ap-po­li­ti­ka­ren mei­ner saka om ny grav­plass har stor be­tyd­ning for man­ge, og ser det der­for som vik­tig at Her­øy kom­mu­ne går ak­tivt ut for å inn­hen­te folk sine mei­nin­gar. 

Nyhende

– Denne saka har betydning for mange. Derfor håper eg vi kan gjere litt meir no enn å berre legge det ut på nettet. Vi må gjere det lettare for folk å kome med innspel eller spørsmål.