Tjørvåg vil bygge fotballhall

Tjørvåg IL håper kommunen vil vere med å bidra, slik at ein får realisert planane om ein sjuarhall snarast mogleg.

AAS­MUND EIDE: Pre­sen­ter­te Tjør­våg IL sine pla­nar om å bygge ein fot­ball­hall.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Herøy kommunestyre har som kjent gjort vedtak om å kjøpe eit større areal i området ved skulen og fotballbana i Stokksund. Området skal brukast til oppføring av eit nytt bustadfelt.