Særmerkt messehakel kan kome på museum

Den unike messehakelen frå Sande som er laga i Brüssel på 1400-talet, kan kome til å bli eitt av Sunnmørs Museum sine lagringsobjekt.
Nyhende

– Det har kome er eit innspel frå Sunnmøre Museum, og så får vi som soknar til kyrkja kome tilbake til kva som vert det endelege resultatet.