Karin Flatøy Svarstad og Hanus G. Johansen:

Færøy-vind over Sunnmøre

– Litt rart er det. Færøyværingane kjenner seg som våre næraste slektningar og vener, medan nordmenn flest veit lite om Færøyane.
Nyhende

Det seier Karin Flatøy Svarstad, som siste veka har vore på eit aldri så lite «sunnmørsraid». I fire kulturstover har ho og musikar og komponist Hanus G. Johansen fått ulike aspekt ved Vesterleia generelt og Færøyane spesielt, fram i lyset.