Vil ikkje betale for miljøtiltak i Stokksund

Herøy kommune vil ikkje betale Tjørvåg IL si rekne på innkjøp av granulatfangarar på Tjørvåg stadion

VIL IKKJE BETALE: Herøy kommune vil ikkje dekkje Tjørvåg idrettslag sine kostnader med investering i miljøtiltak til den kommunalt eigde kunstgrasbana i Stokksund. 

Nyhende

Tjørvåg IL har kjøpt inn og installert ti granulatfangarar til oppsamling av granulat frå kunstgrasbana i Stokksund. Idrettslaget har dermed vore tidleg ute med eit tiltak som etter Energi- og Miljøkomiteen si innstilling skal bli eit krav.